Kathleen Bradley-Redd 65th Birthday Celebration 01.22.2016 - ifoxxmedia